• 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg
 • 007.jpg
 • 008.jpg
 • 009.jpg
 • 011.jpg
 • 012.jpg
 • 013.jpg
 • 014.jpg

Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 104 және 109-1 баптарына, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес, Алғааудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Алға аудандық мәслихатының 2020жылғы 30 желтоқсандағы №477 «2021-2023 жылдарға арналған Үшқұдық ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №7915 тіркелген) шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

Толығырақ...

Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 104, 109-1 баптарына, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес, Алға аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Алға аудандық мәслихатының 2020 жылғы 30 желтоқсандағы қаңтардағы № 476 «2021-2023 жылдарға арналған Тоқмансай ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7910 тіркелген) шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

Толығырақ...

В соответствии со статьями 104, 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Алгинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Алгинского районного маслихата от 30 декабря 2020 года № 476 «Об утверждении бюджета Токмансайского сельского округа на 2021-2023 годы» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов №7910) следующие изменения:

Толығырақ...

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 104 және 109-1 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес, Алға аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Алға аудандық мәслихатының 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 465 «2021-2023 жылдарға арналған Алға қаласының бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №7905 тіркелген, 2021 жылы 6 қаңтарда Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

Толығырақ...

В соответствии со статьями 104 и 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Алгинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Алгинского районного маслихата от 30 декабря 2020 года № 465 «Об утверждении бюджета города Алга на 2021-2023 годы» (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7905, опубликованное 6 января 2021 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:

Толығырақ...

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет Кодексінің 9-1 бабының және 109-1 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес, Алға аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Алға аудандық мәслихатының 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 470 «2021-2023 жылдарға арналған Қарағаш ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

Толығырақ...

В соответствии статьи 9-1 и статьями 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Алгинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Алгинского районного маслихата от 30 декабря 2020 года № 470 «Об утверждении бюджета Карагашского сельского округа на 2021-2023 годы» следующие изменения:

Толығырақ...

Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 104 және 109-1 баптарына, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес, Алға аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Алға аудандық мәслихатының 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 473 «2021-2023 жылдарға арналған Маржанбұлақ ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №7937 тіркелген) шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

Толығырақ...

В соответствии со статьями 104 и 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Алгинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Алгинского районного маслихата от 30 декабря 2020 года № 473 «Об утверждении бюджета Маржанбулакского сельского округа на 2021-2023 годы» (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7937) следующие изменения:

Толығырақ...

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 104 және 109-1 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес, Алға аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Алға аудандық мәслихатының 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 468 «2021-2023 жылдарға арналған Бестамақ ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №7928 тіркелген, 2021 жылғы 11 қаңтарда Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

Толығырақ...

В соответствии со статьей 104 и 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Алгинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Алгинского районного маслихата от 30 декабря 2020 года № 468 «Об утверждении бюджета Бестамакского сельского округа на 2021-2023 годы» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7928, опубликованное 11 января 2021 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:

Толығырақ...

ҚР Президенті

tokaev
Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев
Қазақстан Республикасының Президенті


Мемлекет басшысының жолдауы